Kort verlof

Kort verlof (maximaal 1 dag)

Daar waar mogelijk vragen wij u afspraken te maken met de tand,-huisarts of andere (medisch) specialist buiten schooltijd. Als dit niet lukt verzoeken wij u een verlofaanvraag via het digitale webformulier, minimaal één dag van te voren, in te dienen.

Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor uw kind vrij moet hebben, zoals een bruiloft, begrafenis of religieuze feestdag. Heeft uw kind hiervoor maximaal 1 dag verlof nodig dan kunt u dit ook via het digitale webformulier aanvragen.

Bijzonder verlof

Voor verlof van meerdere dagen of als uw kind, vanwege het beroep van u als ouders/verzorgers, niet in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan, kunt u bijzonder verlof aanvragen. Tot 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over het verlof. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen beslist de consulent van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Midden Gelre (RBL). U dient de verlofaanvraag schriftelijk in te dienen bij de afdelingsleider. De afdelingsleider behandelt , in samenspraak met de directeur, de aanvraag en licht u in over het wel dan niet toekennen van het verlof. Het aanvraagformulier voor dit bijzonder verlof, langer dan een dag, kan worden gedownload via rblmidden-gelre.nl/verlof.

Wij attenderen u ook op de procedure voor geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Deze kunt u vinden in onze schoolgids.

Contact met ‘t Loket

Heeft u vragen bel dan met 't Loket? Zij zijn bereikbaar via loket@vmbo-venster.nl of telefonisch van 8.00 uur -15.00 uur via: 026 -320 9850 keuze 1. 

Download hier het verzuimprotocol 't Venster