Nieuws

Na het tweede tijdvak (de herkansing) is ruim 90% van onze leerlingen geslaagd. Per leerweg zijn de slagingspercentages als volgt:
 Tl/GL    83% 
 Kader   90% 
 Basis   97%

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website