Nieuws

Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, vindt er aanstaande donderdag 7 februari vanaf 10.30 uur in Den Haag een scholierendemonstratie plaats. Scholieren uit heel Nederland willen zo de politiek duidelijk maken dat ze moet ingrijpen om verdere klimaatverandering te voorkomen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze school. Als leerlingen deel willen nemen aan de demonstratie in Den Haag, dan willen wij ze daarvoor dan ook de ruimte geven. Wij staan deelname daarom toe onder twee voorwaarden:

1. De leerling heeft toestemming van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).
2. Na afloop is de leerling in staat om aan te tonen dat hij/zij daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de demonstratie.

Klik hier voor de toestemmingsbrief waarin u ook meer informatie kunt vinden.

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website