Nieuws

Sinds jaar en dag draait op ’t Venster het project Samen Leven Doe Je Zo. Thema is diversiteit in de meest brede zin van het woord. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de positieve kanten daarvan ervaren en zo over hun eigen grenzen heen leren kijken. Dat ze nieuwsgierig zijn naar en respect hebben voor mensen die anders zijn dan zij zelf.

Vandaag is er een dag rond dit thema voor leerjaar 2. Er wordt o.a. verteld over de voedselbank die eten verzorgt voor mensen die daar geen geld voor hebben, over wat het Leger des Heils doet voor daklozen en verslaafden. Over hoe het is het om als vluchteling in Nederland te leven. Hoe het leven van een topsporter eruit ziet. Een buitengewoon opsporingsambtenaar komt over zijn werk vertellen. Ook worden er gebedshuizen bezocht: een kerk, een moskee of een synagoge. Verder staat er een kijkopdracht in de wijken rond de school op het programma samen met een wijkcoach. Na afloop wordt deze dag nabesproken om te bekijken wat de leerlingen ervan geleerd hebben.

 

 

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website