Nieuws

De afgelopen maanden hebben alle leerlingen 4GL/TL hard gewerkt aan hun profielwerkstuk. Dit is een onderdeel van het examen en moet voldoende worden afgesloten. Ze mochten zelf een onderwerp kiezen dat past binnen de sector economie of zorg en welzijn. Dit leverde heel diverse onderwerpen op zoals: sportblessures, dementie, prostitutie, hooliganisme, online winkelbedrijven en de miljoenennota.

Vervolgens hebben ze hoofd- en deelvragen geformuleerd en zijn ze aan de slag gegaan. Ze hebben 20 uur gewerkt aan het werkstuk. Ook hebben ze zelf een enquête gemaakt of een interview afgenomen.

In december is het werkstuk ingeleverd. Stap 2 was het maken van een presentatie. Ze hebben eerst gepresenteerd aan hun klasgenoten. Docenten en klasgenoten hebben tips en tops gegeven die ze konden gebruiken ter voorbereiding van de presentatie op 6 februari.

Op 6 februari hebben ze ’s avonds de werkstukken gepresenteerd aan alle ouders. Voor de leerlingen best spannend, want dat doe je niet vaak.  De ouders hebben verschillende presentaties gezien en zo een goed beeld gekregen van de inhoud van de profielwerkstukken.

Voor de meeste leerlingen is hiermee het onderdeel afgerond. Het onderwerp en de beoordeling worden op het diploma vermeld.

We kijken terug op een geslaagde avond!

Docenten en mentoren 4GL/TL

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website