Financiën

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage
Als aanvulling op de subsidie van de overheid wordt door het bestuur een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd. De hoogte voor de ouderbijdrage van ’t Venster is als volgt:
1 kind   €. 60,-
2 kinderen totaal     €. 95,-
3 kinderen totaal    €. 125,-
Voor 4e en volgende kind       €. 30,- per kind meer.

U ontvangt voor de ouderbijdrage voor de herfstvakantie een factuur. Ouders/verzorgers die een inkomen hebben
onder het bruto minimumloon, kunnen met de directeur een regeling treffen.

Gezinnen in het bezit van een Gelre Pas, kunnen aanspraak maken op de vergoeding van Stichting Leergeld.

Eigen bijdrage profiel Sport en Cultuur
De leerlingen in het profiel Sport en Cultuur krijgen naast de gewone lessen veel extra activiteiten.
De eigen bijdrage voor deze activiteiten is € 125,-.

Centrale Inning overig lesmateriaal
Gedurende het schooljaar stelt de school soms leermiddelen ter beschikking aan de leerling. Die horen niet bij het boekenpakket en moeten apart worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

Overige activiteiten
Tijdens het schooljaar organiseren we meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld dagexcursies of een kamp.
Het kan zijn dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. U ontvangt hierover in de loop van
de cursus meer informatie en u ontvangt hiervoor een aparte factuur.


Verzekering

Voor leerlingen en personel is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is
een aanvullende verzekering: er wordt dus alleen vergoed waar u zelf niet tegen verzekerd bent. U
dient altijd eerst uw eigen verzekering aan te spreken. De verzekering is geldig van één uur voor tot
één uur na schooltijd. Dit geldt tevens voor schoolreizen. Risicovolle activiteiten worden extra
verzekerd door de school. Binnen 24 uur na een ongeval moet de school een schadeformulier
indienen en moeten alle gegevens op de administratie aanwezig zijn. (Materiële schade valt niet onder
deze verzekering). De administratie is met de afhandeling belast.
Eigendommen zijn niet verzekerd! De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing
of beschadiging van eigendommen. Het afsluiten van een WA-verzekering wordt aanbevolen.

Schade
Voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van leerlingen stelt de school zich niet
aansprakelijk. Wij raden aan om fietsen altijd op slot te zetten en niets van waarde in tassen en jassen
te laten zitten.
Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouw, inventaris of leermiddelen, verhalen wij op de
veroorzaker.

Gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering voor leerlingen
U kunt een extra verzekering afsluiten. dit is een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering. hierin worden ook andere risico’s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van het kind tijdens het verblijf op school gedekt. voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekeringen kunt u kijken op http://www.leerlingenverzekeringen.nl/ 

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website