Klachtenregeling

Vmbo 't Venster valt onder Quadraam, het bestuur van de school. Quadraam heeft een klachtenregeling opgesteld, die voor alle scholen onder het bestuur van toepassing is. In deze regeling kunt u lezen wat er voor afspraken zijn gemaakt over de behandeling van klachten. 

Klik hier voor de link naar de site van Quadraam waar u de klachtenregeling downloaden.
VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website