Ziekmelding

Ziek zijn komt bij iedereen voor en dat kan heel vervelend zijn. Als uw kind ziek is, willen we graag dat u dat ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch meldt via de ziekmeldlijn van onze school, dan weten we dat hij of zij er niet is. Het nummer daarvoor is 026 – 3209858. Als uw kind weer beter is, dan neemt hij/zij het oranje meldingsformulier ondertekend door ouders/verzorgers mee en levert dit in bij ’t Loket.

Kort verlof

Daar waar mogelijk vragen wij u afspraken te maken met de tand,-huisarts of andere (medisch) specialist buiten schooltijd. Als dit niet lukt verzoeken wij u als ouder/verzorger een door u ondertekend oranje meldingsformulier, minimaal één dag van te voren, mee te geven aan uw kind. Deze kaart kan worden opgehaald bij ’t Loket.

Bijzonder verlof

Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor uw kind vrij moet hebben, zoals een bruiloft. Hiervoor moet u als ouder/verzorger een bijzonder verlofformulier invullen wat ingeleverd moet worden bij de afdelingsleider van uw kind. De afdelingsleider bepaalt of dat verlof ook toegekend wordt. Voor meer informatie en het downloaden van het formulier klik hier.

Als uw kind, vanwege het beroep van u als ouders/verzorgers, niet in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan, kunt u bijzonder verlof aanvragen. Tot 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over het verlof. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen beslist de consulent van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Midden Gelre (RBL). U dient de verlofaanvraag schriftelijk in te dienen bij de afdelingsleider. De afdelingsleider behandelt , in samenspraak met de directeur, de aanvraag af en licht u in over het wel dan niet toekennen van het verlof.  Het aanvraag formulier voor dit bijzonder verlof, langer dan een dag, kan worden gedownload via rblmidden-gelre.nl/verlof.

De procedure voor geoorloofd en ongeoorloofd verzuim kunt u vinden in onze schoolgids (klik hier)