Corona protocol 't Venster

Corona protocol 't Venster

In het onderstaande overzicht kunt u zien wat u moet doen als uzelf, een van uw huisgenoten of iemand waarmee veelvuldig contact is geweest, verschijnselen van corona heeft. Bovendien wordt antwoord gegeven op andere prangende vragen.
Wanneer moet ik thuisblijven?

 

En in onderstaand document zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het volledig openen van onze school vanaf het schooljaar 2020-2021. Het protocol is afgeleid van de landelijke richtlijnen ‘Protocol van de sociale partners: Volledig openen voortgezet onderwijs. Opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad’.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Het is geschreven voor de situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter tussen medewerkers en leerlingen & tussen medewerkers onderling van toepassing is. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19, nieuwe inzichten vanuit de praktijk dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit protocol worden herzien. 

Corona protocol 't Venster

 

Theme picker