Informatie voor eindexamenleerlingen en ouders

Informatie voor eindexamenleerlingen en ouders

Veelgestelde vragen naar aanleiding van het niet doorgaan van de centrale examens.

Inmiddels is de zak- slaagregeling bekend. In de onderstaande link 'Aanpassingen PTA'  lezen jullie meer over de afsluiting van het schoolexamen en wat daarvoor nog moet gebeuren.

De centrale examens gaan zoals jullie weten niet meer door en de resultaten van alle schoolexamenonderdelen bepalen of je wel of niet geslaagd bent. Welke resultaten je moet halen om te slagen vinden jullie in de zak-slaagregeling. Zie hiervoor de onderstaande links:

Aanpassingen PTA 

Exameneisen Gemengd of Theoretische Leerweg 2020

Exameneisen Kader of Basis 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020

 • Gaat de toetsweek door die vrijdag 27 maart zou beginnen?

Nee. Die gaat niet door. De school gaat deze opnieuw plannen. Dat wordt na 6 mei en vóór 6 juni. Zodra er een planning is horen jullie dit.

 • Wanneer moet ik weer naar school?

De minister heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. De laatste uitspraak was dat de scholen op 6 april weer open gaan voor alle leerlingen. Als dat verandert, word je door school hierover geïnformeerd.

Het kan zijn dat we voor examenleerlingen de school op andere momenten open mogen stellen dan voor de andere leerlingen. Hierover word je op tijd op de hoogte gesteld. Houd je mail dus goed in de gaten.

 • Hoe weet ik wat er allemaal verandert?

De mentoren nemen één keer in de week telefonisch contact met al hun mentorleerlingen op. Zorg dus dat je goed bereikbaar bent. Ook per mail wordt er veel informatie verstuurd.

 • Wat is er nou precies afgeschaft?

De centrale examens zijn afgeschaft. Dat zijn zowel de centrale schriftelijke eindexamens (CE) als de praktijkexamens voor Economie en Ondernemen, HBR, Zorg en Welzijn, MVI, Dienstverlening en producten (CSPE).

 • Wat moet ik nog doen, hoef ik nu niets meer te doen?

Jawel. Het schoolexamen moet worden afgerond. Dit zijn alle onderdelen uit je PTA van alle vakken. Bijvoorbeeld de toetsen die in de hierboven genoemde toetsweek gemaakt zouden worden en die in het PTA staan moeten nog gemaakt worden.

 • Wat gebeurt er met de toetsen van economie en geschiedenis voor Mavo?

Die worden opnieuw gepland. Je hoort nog wanneer dat is.

 • Wat kan ik nu het beste doen?

Je kunt het beste zelf goed gaan uitzoeken welk werk je nog niet ingeleverd hebt en wat in het PTA staat wat je moet maken. Kijk ook in magister waar een 1,0 of INH staat. Neem vervolgens contact op met je vakdocent en overleg wat je moet doen. Natuurlijk kan je je ook voorbereiden op de toetsweek. Je weet wat je hiervoor moet leren. Het huiswerk staat in magister aangegeven.

 • Ik moet nog dingen inhalen, hoe werkt dat?

Je moet hierover contact opnemen met de vakdocent. Met de docent ga je hierover afspraken maken. Zie de vraag hierboven.

 • Welke cijfers en resultaten moet je halen om geslaagd te zijn?

De minister heeft hierover nog niets gezegd. Het kan dus zijn dat de zak- slaagregeling anders wordt dan de afgelopen jaren. Er komt een nieuw examenreglement vanuit het ministerie waaruit duidelijk wordt aan welke eisen je moet voldoen om te slagen. Zodra dit bekend is, krijgen jullie hierover bericht.

 • Weet je nu al of je geslaagd of gezakt bent?

Nee, dat weet je nog niet. Want je moet eerst alle toetsen die onderdeel zijn van het PTA nog maken/ inleveren.

 • Wanneer weet ik definitief of ik geslaagd ben?

Wij verwachten dat er in het nieuwe examenreglement komt te staan wanneer we definitief kunnen vaststellen wanneer leerlingen geslaagd zijn. Er wordt uitslagdatum bekend gemaakt waarop wij als school met de leerlingen contact opnemen over het wel of niet geslaagd zijn.

 • Krijg ik straks een volwaardig diploma?

Ja, als je straks geslaagd bent ontvang je een volwaardig diploma.

 • Kan ik dan straks wel naar mijn vervolgopleiding?

Ja, als je geslaagd bent wel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme picker