Leerjaar 1 vol en plaatsen zij-instroom beperkt

Helaas is er geen plek meer voor nieuwe inschrijvingen. Het leerjaar 1 is helemaal vol. Door de grote belangstelling van leerlingen die graag op 't vmbo 't Venster willen instromen in leerjaar 2 of hoger, is ook de plaats voor zij-instromers beperkt.

Op dit moment hebben we helaas geen plaats meer bij de volgende opleidingen.  

 

Waar hebben we geen plaats meer:

Leerjaar 1:  Basis Beroepsgerichte leergang (BB), Kader Beroepsgerichte leergang (KB) en Mavo

Leerjaar 2:  Basis Beroepsgerichte leergang (BB), Kader Beroepsgerichte leergang (KB) en Mavo

Leerjaar 3:  Kader Beroepsgerichte leergang (KB) en Mavo

 

Waar hebben we nog wel plaats:

Leerjaar 3 Basis Beroepsgerichte BB) leergang: bij Media, Vormgeving en Informatica (MVI) én Economie Ondernemen

 

Wij zullen op basis van datum van aanmelding de aanvragen in behandeling nemen. Aanvragen die ná 9 juli worden ingediend worden na de zomervakantie in behandeling genomen.

Theme picker