Academische opleidingsschool

Een Academische Opleidingsschool is een samenwerkings­verband van scholen en lerarenopleidingen, dat het opleiden van leraren koppelt aan praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling.”
 
Jaarlijks volgen heel wat 'collega’s in opleiding' (een deel van) hun opleiding binnen onze school. Daartoe werken we nauw samen met verschillende opleidingsinstituten. Het zijn opleidingsinstituten die een opleiding tot leraar vormgeven, zoals de opleiding tot het associate degree, de tweedegraads lerarenopleiding of de eerstegraads lerarenopleiding.
 
Iedere collega in opleiding wordt tijdens het 'werkplekleren' binnen onze school professioneel begeleid door een leerwerkplekbegeleider en opgeleid door een opleider in school. Collega’s in opleiding kunnen in de laatste fase van hun studie ook hun praktijkgericht onderzoek binnen't Venster verrichten. De collega in opleiding wordt daarbij ondersteund door een onderzoeksbegeleider binnen de school.

Voor meer informatie  http://aos.quadraam.nl

“Iedere school een uitdagende leeromgeving”
Voor studenten (maar ook voor potentiële toekomstige collega's) is het belangrijk dat zij zich alvast kunnen oriënteren op hun toekomstige stage- of werkplek. Vandaar dat er een filmpje is gemaakt van onze school rondom de vraag:“Valt hier nog wat te leren?”

Hiermee kan iedereen zien wat je allemaal kunt leren op 't Venster. Dit filmpje is hieronder te bekijken.VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website