ISK (Internationale Schakel Klas)

Op deze afdeling zitten leerlingen uit de hele wereld van 12 tot 16 jaar die in Nederland zijn komen wonen. Jongens en meisjes, allemaal met een eigen verhaal. De één kan niet of nauwelijks lezen en schrijven, terwijl de ander al jaren op school heeft gezeten. Vrijwel alle leerlingen leren binnen twee jaar voldoende Nederlands om door te stromen naar een vervolgopleiding.

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar worden ingeschreven op de ISK maar volgen het onderwijs op het ROC Rijn IJssel.

Doelstelling: leerlingen binnen zo kort mogelijke tijd doorschakelen naar een vorm van Nederlands onderwijs

Doelgroep: leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland zijn

Doorstroommogelijkheden: in principe zijn alle vormen van middelbaar onderwijs mogelijk. In overleg met de leerling, ouders, mentor, vakdocenten en decaan wordt advies gegeven voor de best passende vorm.

Werkwijze: tussen 10 en 14 uur NT2 (Nederlands als tweede taal) zowel individueel via computerprogramma als klassikaal in kleine groepen; daarnaast een gevarieerd aanbod van vakken in het Nederlands. In het eerste jaar naast NT2 en rekenen/wiskunde vooral praktische vakken, in het tweede jaar ook biologie, aardrijkskunde etc.

Iedere leerling heeft een eigen mentor. Deze docent is de contactpersoon bij vragen of problemen thuis en/of op school.

Inschijfformulier
Klik hier om een inschrijfformulier voor dit schooljaar  te downloaden

Klik hier om het inschrijfformulier voor het volgend schooljaar (2016 - 2017) te downloaden

Voor inschrijving is ook een document nodig met daarop de datum van aankomst in Nederland en de nationaliteit. Dat kan zijn een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit document is te koop op het gemeentehuis. Ook goed zijn een kopie van het eerste gehoor van de IND of een duidelijk stempel in het paspoort met daarop Schiphol en datum, of een registratieformulier van de COA.

U kunt deze papieren sturen naar iskintake@vmbo-venster.nl
Of naar:
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem
T.a.v. intake ISK

Zodra de juiste documenten ontvangen zijn nemen we met u contact op voor een intakegesprek.
Tijdens het  intakegesprek dat ongeveer een uur duurt bespreken we gang van zaken op school en praten we over de leerling. Indien nodig wordt er een taaltest afgenomen.


VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Inloggen Website