Internationalisering

Onze samenleving en de arbeidsmarkt worden steeds internationaler. Ons doel is onze leerlingen daar op voor te bereiden. Sociale en culturele vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol: samen met mensen van verschillende achtergronden leren, werken en leven. Bij internationalisering gaat het er niet alleen om om reizen naar het buitenland te organiseren. Het gaat om de inhoud van internationaliseringsactiviteiten en dus iedere keer om de vraag in hoeverre die bijdragen aan bovengenoemd doel. De activiteiten kunnen zowel in het buitenland als in Nederland plaatsvinden.
’t Venster heeft een ISK-afdeling waar leerlingen zitten uit andere landen en culturen. De samenwerking vmbo/mavo-ISK biedt veel mogelijkheden als het om internationalisering gaat.

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website