Extra aandacht voor taal en rekenen

Veel leerlingen die starten op het vmbo hebben problemen met taal en rekenen. Als die problemen niet verholpen worden, blijven ze daar hun hele schoolloopbaan last van houden. Want bij alle vakken komt bijv. begrijpend lezen aan bod en bij heel veel vakken rekenen. Daarom staan er op ’t Venster wekelijks een uur basistraining taal en een uur basistraining rekenen op het rooster.

Bovendien heeft het ministerie van onderwijs het ‘referentiekader taal en rekenen’ ingevoerd. Daarin staat precies beschreven wat een leerling moet kunnen aan het einde van het vmbo. Meer weten? Zie www.taalenrekenen.nl

Lezen is voor iedereen erg belangrijk: je leert er veel woorden door en leert teksten goed te begrijpen. Dat komt bij alle vakken van pas. Het is een kwestie van veel doen. Daarom lezen we op ’t Venster wekelijks in iedere thuisbasis een half uur met z’n allen. Iedereen (ook de docenten) neemt een boek mee dat hij/zij zelf graag wil lezen.

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Inloggen Website