Dopingvrije sport

Hoe ouders kunnen bijdragen aan een dopingvrije sport.

Ouders, trainer-coaches en andere begeleiders rondom de sporter spelen een belangrijke rol voor met name jonge (aankomende) topsporters. Daarom is het ook voor hen belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de belangrijkste dopingregels en procedures.
Zo moet een (aankomende) topsporter rekening houden met de dopinglijst bij het gebruik van medicijnen, ook als die door een arts zijn voorgeschreven. Deze bevatten soms dopinggeduide stoffen en kunnen dus niet zomaar worden gebruikt. Daarnaast blijkt dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen zonder dat het op het etiket staat. Dopingcontroles zijn ook onderdeel van het leven als topsporter en er komt een moment dat de sporter daar mee te maken krijgt. Wel zo handig als je je rechten en plichten kent. Een veel gehoorde opmerking van jonge sporters is: Ik gebruik geen doping, dus ik heb daar niet zoveel mee te maken”. Maar is uw kind wel voldoende op de hoogte van de regels en procedures? Een sporter kan namelijk eerder geconfronteerd worden met een “dopinggeval”dan u denkt…

De topsportafdeling van onze school heeft brochures, waarin wordt ingegaan op een aantal situaties waar uw kind of u als ouder mee geconfronteerd kan worden. Naast ouders, trainer-coaches dienen ook artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportmasseurs en andere personen goed op de hoogte zijn van de dopingregels en te blijven. Daarom vindt u in de brochure belangrijke tips om sport zo veel mogelijk dopingvrij te houden.

Uw kind kan op de topsportafdeling een brochure ophalen. U kunt een brochure ook via de mail aanvragen (j.breur@beekdallyceum.nl)

Zijn er vragen?? U kunt vragen stellen aan de dopingautoriteit van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 16.00 u.: Dopinglijn Infolijn 0900-200 1000 (€ 0.10 per minuut) of mailen naar: dopingvragen@dopingautoriteit.nl. E-mails worden binnen een werkdag beantwoord. 
  

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website