De medezeggenschapsraad [MR] adviseert de schooldirectie over voorgenomen besluiten. In bepaalde gevallen is instemming van de MR vereist om een besluit te kunnen nemen. De MR kan ook ongevraagd advies geven over zaken. In de MR zitten personeelsleden en ouders. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kan dat via de voorzitter van onze MR Jan Paul van Dooren jp.vandooren@vmbo-venster.nl.