Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Als aanvulling op de subsidie van de overheid wordt door ’t Venster een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte voor die ouderbijdrage is als volgt:

  1. kind                   € 60,-
  2. kinderen totaal   € 95,-
  3. kinderen totaal   € 125,-

Voor 4e en volgende kind € 30,- per kind meer.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met deze bedragen ingestemd.

Gezinnen in het bezit van een Gelre Pas worden verzocht een kopie daarvan in te leveren op school zodat zij aanspraak kunnen maken op de vergoeding vanuit Stichting Leergeld.

U bent niet verplicht tot het betalen van deze bijdrage. Leerlingen waarvan de ouders niet willen of kunnen betalen worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten.