Veilig naar school

De ISK-afdeling van ’t Venster is een school voor leerlingen die net in Nederland zijn komen wonen. De ISK bereidt leerlingen voor op een vorm van vervolgonderwijs in Nederland. De nadruk binnen het ISK-onderwijs ligt bij het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Ook wordt er een stevige basis gelegd om meer van Nederland te begrijpen, zodat leerlingen volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Je thuis voelen in een nieuw land leer je namelijk niet alleen door in een klaslokaal te zitten, maar juist ook door (mee) te doen en kennis te maken met alle aspecten van de Nederlandse samenleving.

Hieronder een aantal links met uitleg over het Nederlandse schoolsysteem en de ISK:

Introductie: ISK en NL-onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=w750cYV0coE

Introduction: ISK and NL-educationhttps://www.youtube.com/watch?v=hatFhErbcvc

 الصفوف الانتقالية الدولية ISK ونظام التعليم الهولندي https://www.youtube.com/watch?v=KFazB-UMuFk 

Voor wie

De ISK is bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar worden ingeschreven op vmbo ’t Venster, maar volgen het onderwijs op het ROC Rijn IJssel. Een uitzondering daarop zijn de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) tussen 16 en 18 jaar. Zij volgen onderwijs op ISK ’t Venster.

Aanmeldingen regio Arnhem

Aanmelden voor ISK-onderwijs kan voor het schooljaar 2023-2024. Vanwege de afronding van het schooljaar starten er per 6 juni geen nieuwe leerlingen meer op locatie. U kunt wel alvast uw kind aanmelden voor het nieuwe schooljaar.

Programma

Leerlingen krijgen gemiddeld 15 uur NT2 (Nederlands als tweede taal) zowel individueel via een computerprogramma, als klassikaal in kleine groepen. In het eerste jaar krijgen leerlingen naast NT2, ook rekenen/wiskunde en praktische vakken zoals kunst en cultuur en sport. In het tweede jaar krijgen leerlingen meer vakken die aansluiten op het vervolgonderwijs zoals biologie en aardrijkskunde. Er wordt gewerkt in kleine klassen van gemiddeld 15 leerlingen. Iedere leerling heeft een eigen mentor. Deze docent is de contactpersoon bij vragen of problemen thuis en/of op school.

Na de ISK

Als een leerling de ISK-opleiding heeft afgerond, zijn in principe alle vormen van vervolgonderwijs mogelijk. In overleg met de leerling en ouders/verzorgers, wordt door de school een advies gegeven op welk niveau de leerling aan het einde van de ISK-opleiding kan uitstromen. Tijdens het tweede jaar onderzoekt de leerling samen met de mentor en decaan welke vervolgopleiding het beste bij hem/haar past. Daarna begeleiden de mentor en decaan de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bij de inschrijving voor een nieuwe school.

Leerling aanmelden

Aanmelden voor ISK-onderwijs kan voor het schooljaar 2023-2024. Vanwege de afronding van het schooljaar starten er per 6 juni geen nieuwe leerlingen meer op locatie. U kunt wel alvast uw kind aanmelden voor het nieuwe schooljaar.
Klik hier voor het digitale inschrijfformulier

Voor de inschrijving is ook een document nodig met daarop de datum van aankomst in Nederland en de nationaliteit. Het volgende document is geldig:

-    Paspoort met stempel aankomst Nederland
-    Pasje vreemdelingendocument (kopie voor en achterkant)
-    Rapportage IND, rapport eerste gehoor
-    COA-Registratieformulier
-    Inschrijving GBA met datum van aankomst in Nederland erop.

Alle papieren kunnen worden gestuurd naar iskintake@vmbo-venster.nl 
Zodra de juiste documenten ontvangen zijn, ontvangt de leerling een uitnodiging voor intake.

Intake

Voordat een leerling start op school wordt de leerling eerst getest. Zo kunnen we onderzoeken welk niveau het beste bij de leerling past. Tijdens de intake maakt de leerling verschillende testen. Ook wordt bekeken wat de leerling al heeft geleerd op de vorige school en is er een gesprek om de leerling beter te leren kennen.

De intake duurt twee dagen. Op de eerste dag van de intake worden de ouder(s)/verzorger(s) ook op school verwacht.
Na de intake beslist het intaketeam in welke klas de leerling komt. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vervolgens een uitnodiging voor de eerste schooldag.