Aanmeldingen

Onze klassen leerjaar 2 en 3 kaderberoepsgerichte leerweg en mavo zitten vol. Aanmeldingen zijn hiervoor niet meer mogelijk voor het schooljaar 2023-2024. 

 

Aanmelden leerjaar 1 2024-2025

Wil je graag bij ons op school komen? Je bent uiteraard van harte welkom. In de centrale aanmeldperiode kun je je bij ons aanmelden. Deze periode loopt van 25 maart tot en met 31 maart 2024. Het aanmeldformulier vindt u door op onderstaande knop te klikken:

 

Aanmelden


Vinden jullie het prettig om hulp te krijgen tijdens het aanmelden? Kom dan langs op maandag 25 maart van 18:00 - 20:00. Onze collega's staan klaar om u te helpen. 

 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Wij vragen het Overdrachtsdossier bij de huidige school op. Daarna kan de plaatsingscommissie beoordelen of uw kind op onze school geplaatst kan worden en welke ondersteuning daarbij eventueel vereist is.

Binnen 6 weken na ontvangst van het Overdrachtsdossier krijgt u bericht van ons.

Aanmelding van leerlingen die overstappen vanaf een andere vo-school

In een aantal gevallen kiezen leerlingen niet direct bij de overstap vanuit de basisschool voor onze school. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor:

 • leerlingen die verhuizen;
 • leerlingen die vanwege resultaten op een ander school kiezen voor een andere schooltype;
 • leerlingen die vanwege andere overwegingen willen veranderen van school.

Voor deze leerlingen gelden de volgende uitgangspunten:    

 1. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen.
 2. Met elke instromende leerling en de ouders wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om te kunnen bepalen of plaatsing op onze school voldoende kans op succes biedt.
 3. Leerlingen die worden overstappen vóór 15 maart zijn verzekerd van een plaats, mits:
  -de school van herkomst voldoende informatie aanbiedt via het daartoe geëigende OKR ’t venster
  -school kan voorzien in de daarin benoemde eventuele extra ondersteuningsbehoeften 
  -de te verwachten groepsgrootte van 25 niet wordt overschreden.
 4. Leerlingen die zich na deze datum aanmelden zijn niet zeker van plaatsing. indien zij dat wensen, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Mocht het niet tot plaatsing komen bieden wij wel de garantie dat er altijd qua onderwijsniveau een passende plaats wordt aangeboden binnen één van de Quadraam-scholen, mits kan worden voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften in het kader van passend onderwijs.
 5. Indien – bij aanmelding na 15 maart- de leerling geen zekerheid van plaatsing op onze school kan worden geboden, worden met de ouders/verzorgers duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen waarop een beslissing wordt genomen.
 6. Als geen van de Quadraam-scholen kan voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften, berust de zorgplicht bij onze school. wij zullen dan in overleg met het onderwijsloket zoeken naar een passende plek.