Stage

Wat wil ik later worden?
Een vraag die onze leerlingen bezighoudt, vanaf het moment dat ze bij ons op school komen. En dat is niet zo gek, want we dagen ze uit om zichzelf doelen te stellen voor op school en straks voor hun toekomst. Ze krijgen van ons alvast een kijkje in hun mogelijkheden door middel van de keuzevakken.


Stage lopen buiten de school
In leerjaar 3 gaan we een stapje verder en gaan de leerlingen naar BUITEN. Ze lopen dan twee weken stage bij een bedrijf, zodat ze alvast kennis kunnen maken met het werkveld. Ze krijgen dan een indruk hoe interessant, vervelend, boeiend, saai of druk het is om te werken. En heel belangrijk: of ze het vak zo leuk vinden dat ze hier hun toekomst van zouden willen maken.

Voor veel van onze leerlingen is het zelfs de eerste keer dat ze met een bedrijf in aanraking komen.

Tijdens de mentorles op school krijgt de leerling uitleg over het lopen van de stage. Ze gaan bijvoorbeeld zelf op zoek naar een bedrijf. Denk hierbij aan familieleden, kennissen of bedrijven in de buurt.

Vanuit school krijgen de leerlingen begeleiding bij het zoeken, en bijvoorbeeld een sollicitatietraining.
 

Meer weten? Bekijk dan onderstaande folders:

Folder stage tbv leerlingen
Folder stage tbv ouders
 

Bedrijf
Wilt u graag samen met ons de toekomst openen voor onze leerlingen? We zijn altijd op zoek naar stageplaatsen voor onze leerlingen. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande folder, en u kunt uiteraard een mailtje sturen naar onze stagecoördinator: Mw. Colette Orth c.orth@vmbo-venster.nl of bel naar 06-42 18 23 22.
 

Folder stage tbv bedrijven