Het doel van het onderwijs is om de leerlingen in 4 jaar een diploma te laten halen. De schooltijd is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, leerlingen en ouders. Daarom doet ’t Venster er alles aan om de ouders bij de school te betrekken. Zij hebben een inlogcode voor het ouderportaal, zodat zij inzicht hebben in de cijfer- en aanwezigheidsregistratie. Ouders worden geïnformeerd over allerlei zaken via de nieuwsbrief, de website, informatieavonden en via e-mail. 

Daarnaast zijn er de Leerling-Ouders-Venster-gesprekken. In het LOV-gesprek geeft de leerling een presentatie over zichzelf en zijn/haar leerdoelen. De leerlingen weten zelf het beste hoe zij ervoor staan en hoe zij tot deze prestaties gekomen zijn. De presentatie wordt vooraf met hulp van de mentor voorbereid. Ook aan ouders wordt gevraagd zich voor te bereiden op het gesprek

De e-mailadressen van de docenten worden in het begin van het jaar aan de ouders doorgegeven, zodat ouders, als daar behoefte aan is, rechtstreeks contact op kunnen nemen met een vakdocent. Natuurlijk blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. Ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.

Daarnaast is er op 't Venster een ouderplatform dat fungeert als klankbordgroep voor de schoolleiding.  

De schoolleiding heeft regelmatig overleg met een groep ouders over de onderwijsontwikkelingen en allerlei algemene zaken.
Het platform is voor ons een waardevol klankbord. Mocht u interesse hebben om dit platform te versterken of wilt u er nadere informatie over, mail dan naar directie@vmbo-venster.nl