Doedag 't Venster

Dit jaar ga je kiezen voor een nieuwe school. We vinden het belangrijk om je een zo goed mogelijk beeld van onze school te geven, zodat je de juiste keuze kunt maken. Op onze Doedag maak je kennis met minilessen van vakken zoals Engels, Mens&Natuur en Mens&Maatschappij. Je doet dat samen met andere leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Leerlingen kunnen kennis maken met onze school tijdens minilessen. Ouders ontvangen informatie en hebben de gelegenheid om vragen te stellen. 

Doe-infodag:  woensdag 25 januari 15.00-17.00 minilessen en 16.30-17.00 uur informatie ouders