Een Academische Opleidingsschool is een samenwerkings­verband van scholen en lerarenopleidingen, dat het opleiden van leraren koppelt aan praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling. AOS 't Venster is als onderdeel van Quadraam via opleidingsschool Qoers hieraan verbonden. Jaarlijks volgen heel wat 'collega’s in opleiding' (een deel van) hun opleiding binnen onze school. Daartoe werken we nauw samen met verschillende opleidingsinstituten. Het zijn opleidingsinstituten die een opleiding tot leraar vormgeven, zoals de opleiding tot het associate degree, de tweedegraads lerarenopleiding of de eerstegraads lerarenopleiding. 

Iedere collega in opleiding wordt tijdens het 'werkplekleren' binnen onze school professioneel begeleid door een leerwerkplekbegeleider en opgeleid door een opleider in school. Collega’s in opleiding kunnen in de laatste fase van hun studie ook hun praktijkgericht onderzoek binnen
't Venster verrichten. De collega in opleiding wordt daarbij ondersteund door een onderzoeksbegeleider binnen de school.

Niet alleen collega's in opleiding maar ook de nieuwe docenten binnen onze school worden begeleid vanuit de academische opleidingsschool. Een nieuwe docent valt in de eerste drie werkjaren onder de inductiefase die wettelijk is vastgesteld. Daarin krijgt deze docent extra begeleiding en ondersteuning.

Voor meer informatie  Qoers (quadraam.nl)