Leerlingenraad 't Venster

Leerlingen worden bij ons uitgenodigd mee te denken en mee te praten. Zo houdt onze leerlingenraad 'Window of Opportunities' zich bijvoorbeeld bezig met naschools aanbod, workshops, lezingen en interessante pauze activiteiten. En de organisatie van het jaarlijkse schoolfeest is altijd een hoogtepunt. Maar ook beleidszaken zoals de veiligheid in en om de school en het pestprotocol staan op de agenda. Regelmatig vindt er over deze thema's overleg met de schoolleiding plaats.