Alle scholen in Nederland  geven jaarlijks een schoolgids uit. Daarin moet een aantal vaste onderwerpen aan de orde komen. Op die manier kunnen ouders van de huidige en toekomstige leerlingen van onze school die onderwerpen vergelijken met andere scholen. De gids is hieronder te downloaden.

Download schoolgids