Stage lopen op 't Venster

Vmbo 't Venster is onderdeel van de Academische Opleiding School (AOS) van Quadraam. ’t Venster is gecertificeerd als academische opleidingsschool en elke student wordt begeleid door geschoolde werkplekbegeleiders. De AOS werkt structureel samen met de opleidingsinstituten ILS/HAN, RDA, HAN/ALO, ArtEZ, Pabo en HU. De AOS biedt aantrekkelijke opleidingsplaatsen aan studenten en begeleiding aan nieuwe docenten.  Daarnaast biedt de AOS ook de mogelijkheid tot het doen van onderzoek aan. Door praktijkgericht onderzoek te doen, juist daar waar de vernieuwing in het onderwijs gestalte krijgt, kunnen de scholen op onderbouwde wijze de ontwikkeling sturen. Aankomend docenten, die in de Bachelor/Master-structuur ook een onderzoek moeten doen, kunnen in elke school hun onderzoek uitvoeren onder adequate begeleiding.

 

 

VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Privacyreglement   |   Privacyverklaring   |   Inloggen Website