Het Programma Toetsing Onderbouw (PTO) geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven. Voor elk vak is een vak-PTO vastgesteld, waarin de precieze planning van toetsen en praktische opdrachten over de leerjaren en periodes is vastgesteld. Deze PTO's zijn telkens voor een schooljaar vastgesteld.

PTO leerjaar 1

PTO Basis Beroepsgerichte leerweg 

PTO Kader Beroepsgerichte leerweg 

PTO Mavo

PTO leerjaar 2

PTO Basis Beroepsgerichte leerweg

PTO Kader Beroepsgerichte leerweg

PTO Mavo