Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles over de vorm en de inhoud van het schoolexamen, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Zo staat in het PTA voor elk vak precies op welke manier er wordt getoetst en hoe de cijfers van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer voor het schoolexamen. Het schoolexamen en het centraal examen vormen samen het eindexamen.

Programma voor Toetsing en Afsluiting 

PTA cohort leerjaar 3 schooljaar 2021-2023- Basis Beroepsgerichte Leerweg

Dienstverlening & Producten

Economie & Ondernemen

Media, vormgeving & ICT

Zorg & Welzijn

PTA cohort leerjaar 3 schooljaar 2021-2023- Kader Beroepsgerichte Leerweg

Dienstverlening & Producten

Economie & Ondernemen

Media, vormgeving & ICT

Zorg & Welzijn

PTA cohort leerjaar 3 schooljaar 2021-2023- Mavo

Mavo

 

PTA cohort leerjaar 4 schooljaar 2020-2022- Basis Beroepsgerichte Leerweg

Aanpassingen op PTA's leerjaar 4

PTA Engels

PTA Lichamelijke opvoeding

PTA Wiskunde

PTA cohort leerjaar 4 schooljaar 2020-2022- Kader Beroepsgerichte Leerweg

Dienstverlening & Producten

Aanpassingen op PTA

PTA Engels

PTA cohort leerjaar 4 schooljaar 2020-2022- Mavo

 

 

 

 

 Title