Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles over de vorm en de inhoud van het schoolexamen, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Zo staat in het PTA voor elk vak precies op welke manier er wordt getoetst en hoe de cijfers van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer voor het schoolexamen. Het schoolexamen en het centraal examen vormen samen het eindexamen.

Programma voor Toetsing en Afsluiting 
 

Voor leerlingen leerjaar 3 (2023 t/m 2025)

PTA cohort 2023-2025 - Basis Beroepsgerichte Leerweg

PTA cohort 2023-2025 - Kader Beroepsgerichte Leerweg

PTA cohort 2023-2025 Mavo

 

Voor leerlingen schooljaar 4 (2022 t/m 2024)

PTA cohort 2022-2024 - Basis Beroepsgerichte Leerweg

PTA cohort 2022-2024 - Kader Beroepsgerichte Leerweg

PTA cohort 2022-2024 - Mavo

Aanvulling PTA Dienstverlening en Producten - Basis Beroepsgerichte Leerweg

Aanvulling PTA Dienstverlening en Producten - Kader Beroepsgerichte Leerweg

 

 

 Title