Wat doet de jeugdgezondheidszorg voor jongeren op het voortgezet onderwijs?

Op de middelbare school ontvangt iedere jongere twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: in de onderbouw en in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de jongere: op school, thuis en in de vrije tijd. Als er vragen en twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe met de jongere gaat. Als uit het onderzoek bijzonderheden naar voren komen, geeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige informatie en advies. Zij kunnen ook doorverwijzen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of een psycholoog). In overleg met de jongere kan contact worden opgenomen met de ouder(s) en/of school.

Privacy

Alles wat tijdens het onderzoek wordt ingevuld en besproken, is vertrouwelijk. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat we deze informatie alleen met toestemming van de jongere mogen doorgeven aan anderen, zoals de ouder(s)/verzorger(s) of school.

Gezondheidsonderzoek in de onderbouw van het VO (klas 1 of 2)

De jongere ontvangt thuis een uitnodiging voor het onderzoek met een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt in een gesloten envelop ingeleverd bij de mentor. Tijdens een les op school vult de jongere, in aanwezigheid van een assistente of jeugdverpleegkundige van de GGD nog een vragenlijst in. Deze gaat specifiek over hoe de jongere zich voelt.
Daarna volgt een gesprek met de jeugdverpleegkundige, assistente of jeugdarts. Dit gesprek vindt plaats op school, onder schooltijd. Als basis voor het gesprek gebruiken we de ingevulde vragenlijsten en eventuele informatie van de mentor of ouder(s). Ook wordt de jongere gewogen en gemeten. Bij twijfel over het zien of horen, testen we ogen en oren. De jongere krijgt een uitslagbrief mee voor zijn/haar ouder(s).

Gezondheidsonderzoek in de bovenbouw van het VO: ‘Gezond leven? Check het even!’ (klas 3 of 4)

In de bovenbouw nodigen we de jongere uit voor een gezondheidsonderzoek met als motto ‘Gezond leven? Check het even!’. Het onderzoek start met het kijken van een filmpje in de klas, waarin uitleg wordt gegeven over hoe het onderzoek verloopt en waarvoor je bij de jeugdgezondheidszorg terecht kunt. Aansluitend vult de jongere online een vragenlijst in over de belangrijkste gezondheids-onderwerpen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gehoor, gewicht, stemming, gevoel, alcohol/drugsgebruik, relaties en omgang met anderen. In de vragenlijst kan de jongere ook vragen of zorgen aangeven, waarover hij/zij wil praten met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts. Direct na het invullen van de gezondheidscheck ontvang de jongere online informatie en advies, afgestemd op de antwoorden die zijn gegeven.

Na de online gezondheidscheck volgt een gesprek. Op het VMBO worden alle jongeren uitgenodigd voor dit gesprek. Het doel van het gesprek is om mee te denken, vragen te beantwoorden, advies te geven en eventueel door te verwijzen naar hulp. Het gesprek vindt plaats op school, onder schooltijd. 

Waarvoor kunnen jongeren en ouders nog meer terecht bij de jeugdgezondheidszorg

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn specialisten in de normale ontwikkeling van jongeren. Zij kunnen meedenken met vragen als: gaat iets vanzelf over of is advies of hulp nodig? Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals groei en gewicht, somberheid, problemen thuis, scheiding van ouders, relaties met andere leerlingen en pesten, seksualiteit of alcohol- en drugsgebruik.

Bij al deze vragen en zorgen over gezondheid, ontwikkeling, schoolverzuim en opvoeding kunnen jongeren en ouders terecht bij de jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Zij geven tips en advies en denken mee. Samen wordt bekeken of verder onderzoek of begeleiding nodig is, bijvoorbeeld bij de huisarts, fysiotherapeut, logopedist of oogarts.

Deze zorg is toegankelijk voor jongeren uit alle klassen van de school. Aanmelding is mogelijk door de jongere zelf, zijn/haar ouder(s) en mentor/ondersteuningscoördinator.

Informatie en contact

Contact met de jeugdgezondheidszorg is mogelijk via mail, telefoon en chat (via de website).

Een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen op school kan telefonisch of per email gemaakt worden.

Email: GGD@vggm.nl

Telefoon:  088 – 355 60 00 (informatie- en  vragenlijn)

Website: JouwGGD.nl (alles over gezondheid voor jongeren)