We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op het functioneren in de wereld. Tegelijkertijd doen we er alles aan ervoor te zorgen dat onze school een veilige, sociale ontmoetingsplek is waarin we de wereld naar binnen halen en buiten verkennen. Sociale en culturele vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol: samen met mensen van verschillende achtergronden leren, werken en leven.
We organiseren veel activiteiten waardoor alle leerlingen van ’t Venster aan het eind van hun schooltijd een stevige basis hebben voor hun rol in de samenleving.