Veel leerlingen die van de basisschool komen hebben problemen met taal en rekenen. Als die niet verholpen worden, blijf je daar je hele schooltijd last van houden. Want bij alle vakken komt bijv. begrijpend lezen aan bod en bij heel veel vakken rekenen. Daarom krijg je op ’t Venster in alle leerjaren iedere week ‘basistraining rekenen’ en is er bij het vak Nederlands ruimte om aandacht te geven aan basisvaardigheden die gebruikt worden bij meerdere vakken.