Onderwijsondersteunende Begeleiding (OOB)

Doel
Hieronder vindt u een overzicht  van de voorzieningen op het gebied van de onderwijsondersteunende begeleiding (OOB) op ’t Venster. Ouders, leerlingen, mentoren en docenten krijgen met behulp van deze kaart een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die ’t Venster op het gebied van de OOB te bieden heeft.

Klik hier voor het overzicht begeleiding 2017-2018

Dyslexie en dyscalculie

Een goede lees/spel,- en rekenvaardigheid vormt mede de basis voor schoolsucces en is nodig om te kunnen functioneren in een opleiding, in een werksituatie en in de samenleving. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige dyslexie of dyscalculie. Binnen ’t Venster hanteren we de volgende protocollen:

Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie
 


VMBO 't Venster Arnhem    |   Sitemap   |   Inloggen Website