In deze tijd communiceren we veel online met elkaar.  Leerlingen, ouders, maar ook de school maakt veelvuldig gebruik van social media. Onder sociale media worden alle online toepassingen verstaan waarmee het mogelijk is met elkaar te communiceren en informatie te delen. Meestal vormt het technisch deel van het gebruik van social media geen probleem. Echter: hoe de gebruikers, dus ook onze leerlingen, social media in het dagelijks leven inzetten, vraagt soms wel om regels. Binnen onze school hanteren we de volgende:

De schoolregels zijn ook van toepassing op het gebruik van sociale media.

Er wordt niet gepest (zie de afspraken in het pestprotocol).

  • Ieders vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Dit betekent ook dat er verantwoord omgegaan wordt met deze vrijheid en dat  anderen niet worden beledigd, bedreigd of gediscrimineerd.
  • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij schrijft of plaatst en kan daarop worden aangesproken.
  • Dat geldt ook voor het delen en verspreiden van een uiting van een ander.
  • Ieders privacy wordt te allen tijde gerespecteerd.
  • Informatie over of van derden wordt alleen verspreid als die derden daar toestemming voor hebben gegeven.
  • Er worden geen berichten geplaatst die het imago van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers van de school of de school zelf kunnen schaden.
  • Bij een klacht over een uiting op sociale media, die betrekking heeft op de school, en/of bij overtreding van deze afspraken, heeft de school het recht op te treden.

 

Hierbij een link naar het volledige Social Media Protocol Quadraam