Onder sociale media worden alle toepassingen op internet verstaan waarmee het mogelijk is met elkaar te communiceren en informatie te delen.

De schoolregels zijn ook van toepassing op het gebruik van sociale media.
 

  1. Er wordt niet gepest (zie de afspraken in het pestprotocol).
  2. Ieders vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Dit betekent verantwoord omgaan met die vrijheid en anderen niet beledigen of bedreigen.  
  3. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij schrijft of plaatst en kan daarop worden aangesproken. Dat geldt ook voor het forwarden of retweeten van een uiting van een ander.
  4. Informatie over of van derden wordt alleen verspreid als die derden daar toestemming voor hebben gegeven.
  5. Er worden geen berichten geplaatst die het imago van leerlingen, medewerkers van school  of de school kunnen schaden.
  6. Bij een klacht over een uiting op sociale media die betrekking heeft op de school, en/of bij overtreding van deze afspraken, heeft de school het recht op te treden.

Deze afspraken zijn onderdeel van het Sociale mediabeleid Quadraam dat op 13 mei 2014 is vastgesteld door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.